Diagnostika - RokaWorks

Menu
Menu
Přejít na obsah


Profi diag


Budíky


Klíče & imo


Předkup. kontrolaPřipravujemePřipravujemePřipravujemeDiagnostické práce

"Jen číst chyby nestačí..."
Diagnostika
Diagnostické práce - pokročilý a odborný přístup k analýze vozidla nebo jeho závadám pro vyřešení problematiky.
Orientovat se z čtení chyb je často nedostatečné, neefktivní a může znamenat spoustu věcí. Čím blíže k problému dojdeme, tím dříve může být vyřešen za nižší náklady.
 • Disponujeme OEM originálním specializovaným diagnostickým vybavením, pro vozidla koncernu BMW.
 • Ze služeb diagnostiky můžete dostat výsledky*. Vedeme evidenci diagnostických dat ze všech návštev.
*Např. seznam závad, jejich parametry, text - popis, doporučení postupu, nebo 3D náhledy a další - vše dle potřeb. Nemusíte si tedy psát poznámky.
 • DIagnostika neznamená vždy jen počítačem. Podle potřeb probíhají činnosti mechanické či elektrotechnické.
 • Zapisujeme i do elektronické servisní knížky vozidla nebo do online databáze výrobce - tedy do servisní historie BMW.
 • Nahrávání a sledování živých data/grafů i z jízdy (pokud je potřeba)

Základní diag.
Krátké úkony
Kratší běžné práce, rutinní činnosti, běžně do 30 minut.
Např:
   • Vyresetování servisního intervalu a zapsání do elektronické servisní knížky
   • Smazání chybových hlášek
   • Zaměření se na konkretní problém - závadu a její analýza.
   • Adaptace, kalibrace, seřízení apod.
   • Registrace baterie
*Pozn. - nezahrnuje komplexnější analýzu většího segmentu vozidla.
400-1000kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání - do 30min

Individual
Rozšířenější práce
Rozsáhlejší práce, nad 30min. Řešení větších problémů nebo většího počtu.
Například:
   • Hledání a řešení více závad a jejich příčin + měření.
   • Zaměření se na větší segment vozidla, než je řešení pouze jedné jednotky/okruhu.
   • Individuální řešení neběžných problémů.
   • Podle potřeb autoelektrikářské práce.
   • Podle potřeb zahrnuje potřebné kódování jako třeba zvýšení volnoběžných otáček, zkrácení intervalu oleje apod.

800-2000kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání 30-120min

Komplexní diag.
hloubková / celková
Komplexní diagnostika - kontrola, která zabírá běžně více jak 45min a je pro celkovou kontrolu vozidla od A do Z diagnosticky + podle potřeb mechanicky. Zahrnuje:
   • Kontrola výpisů, protokolů všech jednotek
   • Komplexní měření a kontrola živých dat - dle potřeb i během jízdy.
   • Poradenství o vozidle, doporučení a návrhy postupů/oprav.
*Pozn. pokud bude zjištěn zásadní vadný díl na motoru, který může mít vliv na optimální/správný chod, mohou být práce diagnostiky na motoru ukončeny dříve v daném segmentu a bude zohledněno v ceně.
Např. nemá smysl zkoumat adaptace motoru, pokud je vadná váha vzduchu, data mohou pak být zkreslena a jsou tedy nerelevantní tomu co ukazují - jsou zkreslená důsledkem vadného snímání.
1000-5000kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání 45-120min

Mobilní diag
služby až k Vám
Nemůžete dojet a potřebujete náš zásah u Vás? Není problém! Můžeme veškeré služby provést u Vás. Co lze, provedeme u Vás za příplatek na kilometry tam a zpět odkud vyjedeme. Místo odkud bude počítaná vzdálenost. Nejčastější místo výjezdu je z hlavní pobočky Praha.
Dále je příplatek za dobu mimo pracovní dobu a tou je zásah po 18:00 v pracovní dny nebo celé víkendové dny a svátky.
8kč na km

 • Ceny jsou orientační. Někdy je během práce zjištěno, že je například potřeba přehrání softwaru jednotek nebo nějaké jiné další práce, které nejsou v rozsahu diagnostiky zahrnuty a tedy ani v ceně rozsahu diagnostikování. Bude upozorněno. Vše je o dohodě
 • Pokud práce bude nutná na více než pár hodin včetně nutných mechanický zásahů, bude cena navýšena o čas přibližně 500-1000kč na hodinu.
ZAREZERVOVAT
Určování závad - důležité informace
Nemůžou se akceptovat výpisy chyb z třetí strany, stejně jako se zodpovídat cizímu diagnostikování a už vůbec ne z neoriginálních nástrojů, kde se často stává, že není vše co je potřeba nebo to není relevantní.
 
Chybové hlášky
Proč nestačí je číst
V době po roce 2000 nám vozidla umožňuji poskytnout více informací než jen chybové hlášky. Ve spoustě případech totiž daná hláška nemusí znamenat díl, který je zmíněn v hlášce tvářící se dle hlášky jako vadný, ale signalizace, že díky zmíněnému dílu bylo naměřeno něco, co je mimo normu či přípustný rozsah. A proto je potřeba často číst v živých datech, vědět co a jak, případně projít parametry hlášek a simulovat situace nebo něco proměřit / ověřit abychom se mohli více přiblížit k tomu, co způsobuje problém. Je to hlavně kvůli tomu, abychom zmenšili možný počet možností závad


Příklad z praxe
Častý případ
Příklad: Hláška "Lambda sonda" a vše podobné. Senzor měřící obsah O2 ve výfukových spalinách. Podle veličin co měří, typu motoru a jeho předepsaným normám, lze vyčíst, zda je směs chudá či bohátá, což nám má signalizovat, že je něco špatně. A rozhodně tím nemusí být špatný daný senzor, který je zmíněn v chybě. Může být také špatný a to je třeba též ověřit. Musí se zkrátka počítat s každou možností a co lze, to se ověří. Proto je i často potřeba čtění živých dat nebo jiných veličin / informací či projetí funkcí, které nám pomohou určit, kde je problém a zúžit tím možnosti příčin závad, co může způsobovat neoptimální chováni. V případě potřeb, se nahlédne mechanicky či vizuálně. Ověření a rozsah je podle potřeb. Někdy je to jasné hned! Jindy ne.
Proto nemůžeme zohledňit jen chybové hlášky nebo jejich výpisy, které nám občas klienti zašlou.  
Není to, že nechceme někdy jen poradit, ale nechceme poradit špatně. Nelze soudit z tak malého informačního obsahu. Může to být ve výsledku úplně něco jiného.
Stejně jako NELZE SOUDIT JEN Z KONTROLEK NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE! Stejný princip jako zmíněný příklad. To by byla věštba. Je ztráta času toto řešit. RádiCo to znamená
Závěr
Vše může být ve výsledku jinak, než původně vypadá. A s tím musíme vždy počítat. Snažíme se vždy přijít co nejblíže k problému, nebo co nejvíc zmenšit okruh možností příčin problemu.
Jsou někdy jasné případy, kde není moc o čem diskutovat a nemůže to být nic jiného, než daná věc, na kterou je upozorněno chybovou hláškou. Jestli to tak je, o tom se nejlépe přesvědčíme sami s Vámi osobně. :)
Osobně nám samozřejmě můžete sdělit své poznatky jako případné pomocné informace a pobavit se s námi, za to budeme jen rádi. Zakládáme si na přátelském prostředí s klientem.
Ovšem, nemůžeme výsledek našich prací zakládat na diagnostické práci cizí či třetí strany (pokud není předem dohodnuto jinak nebo pokud to není ověřená či kompetentní osoba). Tím by výsledek naší práce, mohl být zavádějící či směřovaný jinam, než by správně měl být či mohl problém být. A to je nežadoucí pro nás i pro klienta. Navíc by to mohla být i ztráta času.
Návrat na obsah