Diagnostika - RokaWorks

Menu
Přejít na obsah
Profi Diag


Budíky


Klíče & imo


Předkup. kontrola

Carplay
PřipravujemePřipravujemeDiagnostické práce

"Jen číst chyby nestačí..."
Diagnostika
Diagnostické specializované práce - pokročilý a odborný přístup k analýze vozidla pro zjištění závad nebo zjištěních pouze nutných oprav či další z toho vyplívající doporučení co opravit a co je naopak v dobrém stavu.
Orientovat se z čtení chyb je často nedostatečné a neefktivní. Naší prací je nalezení konkrétní přesné závady nebo zúžení na co nejmenší okruh možných závad za cílem jejich vyřešení za co nejnižší náklady.


Základní diag.
Řešení jedné konkrétní věci
Kratší běžné práce, rutinní činnosti, běžně do 20 minut.
Např:
   • Vyresetování servisního intervalu a zapsání do elektronické servisní knížky
   • Smazání chybových hlášek
   • Zaměření se na konkretní jeden problém - závadu a její analýza.
   • Adaptace, kalibrace, seřízení apod.
   • Registrace baterie
*Pozn. - nezahrnuje komplexnější analýzu většího nebo více segmentů vozidla.
600kč až 1290kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání  do 20 min.

Individual
Rozšířenější práce
Rozsáhlejší práce, nad 20min. Řešení více segmentů vozidla.
Například:
   • Hledání a řešení/měření více závad a jejich příčin
   • Zaměření se na větší segment vozidla, než je řešení pouze jedné jednotky/okruhu.
   • Individuální řešení neběžných problémů.
   • Podle potřeb autoelektrikářské práce.
   • Podle potřeb zahrnuje i zápisy změn jako třeba zvýšení volnoběžných otáček, nastavení / měření adaptací apod.

1290kč až 2000kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání 20 až 60 min.

Komplexní diag.
hloubková / celková
Komplexní diagnostika - kontrola, která zabírá běžně více jak 45min a je pro celkovou kontrolu vozidla od A do Z diagnosticky + podle potřeb mechanicky. Zahrnuje:
   • Kontrola výpisů a dat všech jednotek.
   • Komplexní měření a kontrola živých dat - dle potřeb i během jízdy.
   • Poradenství o vozidle, doporučení a návrhy postupů / oprav.
   • Zhodnocení a následné doporučení.
*Pozn. pokud bude zjištěn zásadní vadný segment branící v pokračování prací, mohou být následně služby ukončeny dříve v daném segmentu což je i zohledněno ve výsledné ceně a je sděleno zjištěných informací.
Např. nemá smysl zkoumat adaptace motoru, pokud je vadná váha vzduchu, data mohou pak být zkreslena a jsou tedy nerelevantní tomu co ukazují - jsou zkreslená důsledkem vadného snímání a bylo by zbytečné pokračovat.
1490 kč až 4900 kč
dle rozsahu a tipu vozu
trvání 45 min. a více

Mobilní diag
služby až k Vám
Příplatková položka pro vykonání služby mimo zázemí. Nemůžete dojet a potřebujete naše služby u Vás? Není problém! Co lze, provedeme u Vás za uvedený příplatek na kilometry počítané na cestu k Vám a zpět.
10 až 11kč na km
Praha paušálně:
do 5km 600kč
do 20km 1200kč

S ohledem na rozsah servisních a diagnostických prací, které jsou často těžko předvídatelné na předem určení náročnosti služeb ,může dojít k odchylkám výsledné ceny a proto
jsou uvedeny cenové rozsahy z důvodu ohledu k takto možným předpokladům jako ztížením provedení jednotlivých úkonů, vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla opotřebená a závady vždy nemusí mít stejný charakter, kdy jednotlivé úkony nemusí vždy u každého vozu trvat stejně dlouho nebo mohou být u každého vozu jinak náročnější.
Každý vůz není v úplně stejném stavu, výbavě či původní celistvosti v oblasti dané elektroniky nebo části vozu a podle toho se odvíjí různorodost služeb.

Ceny jsou orientační. Někdy je během práce zjištěno, že je například potřeba přehrání softwaru jednotek nebo nějaké jiné další práce, které nejsou v rozsahu diagnostiky zahrnuty a tedy ani v ceně rozsahu diagnostikování. Bude upřesněno a konzultováno individuálně, pokud situace nastane. Vše je o dohodě.

Příplatek +80% z původní ceny za dobu mimo pracovní dobu a tou jsou služby po 17:00 v pracovní dny nebo celé víkendové dny a svátky.
ZAREZERVOVAT
Určování závad - důležité informace
Nemůžou se akceptovat výpisy chyb z třetí strany, stejně jako se zodpovídat cizímu diagnostikování a už vůbec ne z neoriginálních nástrojů, kde se často stává, že není vše co je potřeba nebo to není relevantní.
 
Chybové hlášky
Proč nestačí je číst
V době po roce 2000 nám vozidla umožňuji poskytnout více informací než jen chybové hlášky. Ve spoustě případech totiž daná hláška nemusí znamenat díl, který je zmíněn v hlášce tvářící se dle hlášky jako vadný, ale signalizace, že díky zmíněnému dílu bylo naměřeno něco, co je mimo normu či přípustný rozsah. A proto je potřeba často číst v živých datech, vědět co a jak, případně projít parametry hlášek a simulovat situace nebo něco proměřit / ověřit abychom se mohli více přiblížit k tomu, co způsobuje problém. Je to hlavně kvůli tomu, abychom zmenšili možný počet možností závad


Příklad z praxe
Častý případ
Příklad: Hláška "Lambda sonda" a vše podobné. Senzor měřící obsah O2 ve výfukových spalinách. Podle veličin co měří, typu motoru a jeho předepsaným normám, lze vyčíst, zda je směs chudá či bohátá, což nám má signalizovat, že je něco špatně. A rozhodně tím nemusí být špatný daný senzor, který je zmíněn v chybě. Může být také špatný a to je třeba též ověřit. Musí se zkrátka počítat s každou možností a co lze, to se ověří. Proto je i často potřeba čtění živých dat nebo jiných veličin / informací či projetí funkcí, které nám pomohou určit, kde je problém a zúžit tím možnosti příčin závad, co může způsobovat neoptimální chováni. V případě potřeb, se nahlédne mechanicky či vizuálně. Ověření a rozsah je podle potřeb. Někdy je to jasné hned! Jindy ne.
Proto nemůžeme zohledňit jen chybové hlášky nebo jejich výpisy, které nám občas klienti zašlou.  
Není to, že nechceme někdy jen poradit, ale nechceme poradit špatně. Nelze soudit z tak malého informačního obsahu. Může to být ve výsledku úplně něco jiného.
Stejně jako NELZE SOUDIT JEN Z KONTROLEK NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE! Stejný princip jako zmíněný příklad. To by byla věštba. Je ztráta času toto řešit. RádiCo to znamená
Závěr
Vše může být ve výsledku jinak, než původně vypadá. A s tím musíme vždy počítat. Snažíme se vždy přijít co nejblíže k problému, nebo co nejvíc zmenšit okruh možností příčin problemu.
Jsou někdy jasné případy, kde není moc o čem diskutovat a nemůže to být nic jiného, než daná věc, na kterou je upozorněno chybovou hláškou. Jestli to tak je, o tom se nejlépe přesvědčíme sami s Vámi osobně. :)
Osobně nám samozřejmě můžete sdělit své poznatky jako případné pomocné informace a pobavit se s námi, za to budeme jen rádi. Zakládáme si na přátelském prostředí s klientem.
Ovšem, nemůžeme výsledek našich prací zakládat na diagnostické práci cizí či třetí strany (pokud není předem dohodnuto jinak nebo pokud to není ověřená či kompetentní osoba). Tím by výsledek naší práce, mohl být zavádějící či směřovaný jinam, než by správně měl být či mohl problém být. A to je nežadoucí pro nás i pro klienta. Navíc by to mohla být i ztráta času.
Návrat na obsah